Pytania i odpowiedzi

Gdzie można uregulować grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego?

  1. przelewem na konto Straży Miejskiej w Milanówku
    nr konta 48 1020 1055 0000 9302 0357 2047
    w tytule należy wpisać serię i nr mandatu 

 

Gdzie można uregulować opłatę dodatkową za brak opłaty parkingowej?

  1. przelewem na konto Straży Miejskiej w Milanówku
    nr konta 48 1020 1055 0000 9302 0357 2047
    w tytule należy wpisać nr opłaty dodatkowej oraz nr rejestracyjny pojazdu