Pytania i odpowiedzi

Gdzie można uregulować grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego?

 1. przelewem na konto Straży Miejskiej w Milanówku
  nr konta 48 1020 1055 0000 9302 0357 2047
  w tytule należy wpisać serię i nr mandatu

 2. gotówką w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)  w godz. 9-15

 

Gdzie można uregulować opłatę dodatkową za brak opłaty parkingowej?

 1. przelewem na konto Straży Miejskiej w Milanówku
  nr konta 48 1020 1055 0000 9302 0357 2047
  w tytule należy wpisać nr opłaty dodatkowej oraz nr rejestracyjny pojazdu

 2. gotówką w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku (oprócz świąt)  w godz. 9-15