Kierownictwo

  • Komendant Straży Miejskiej w Milanówku: Wojciech Wiśniewski

 

 

 

  • Z-ca Komendanta Straży Miejskiej: Mariusz Pytliński

 

 

  • Kierownik Referatu ds. operacyjnych i monitoringu miasta: