Kierownictwo

  • Komendant Straży Miejskiej w Milanówku: Robert Skirski

Z mundurem związany od 15 roku życia. Nieprzerwanie od 1994 roku pracował w Policji, na różnych stanowiskach i wydziałach. Lubi porządek i obserwowanie świata z góry. Wieloletni Komendant jednostek policji w Jaktorowie i Milanówku. Ostatnie 7 lat jako Komendant Komisariatu Policji w Milanówku, dzięki czemu poznał mieszkańców miasta oraz ich problemy. W tym czasie współpraca z milanowskim magistratem układała się doskonale, co zapewne przełożyło się na powierzenie stanowiska Komendanta Straży Miejskiej tak doświadczonej osobie.

Wywiad z nowym Komendantem Straży Miejskiej w Milanówku, panem Robertem Skirskim na stronach Kuriera Milanowskiego strona 10.

wywiad z Komendantem Milanówek

 

  • Z-ca Komendanta Straży Miejskiej: 

Od 2000 roku związana z strażą miejską, gdzie zaczynała od stanowiska młodszego strażnika kolejno pokonując stopnie służbowe. W latach 2012-2015 Kierownik Referatu Wykroczeń w Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim, doświadczony Oskarżyciel Publiczny ,  pionier profilaktyki pod kierownictwem śp. dr. Renaty Rojtek.

 

  • Kierownik Referatu ds. operacyjnych i monitoringu miasta: p.o. Rafał Śliwiński