Kierownictwo

  • Komendant Straży Miejskiej w Milanówku: Izabela Koźbiał
  • Z-ca Komendanta Straży Miejskiej: Konrad Baranowski
  • Kierownik Referatu ds. operacyjnych i monitoringu miasta: Dagmara Marciniak