BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Milanówku.

Straż Miejska w Milanówku od ponad 30 lat służy mieszkańcom, wypełnia swoje zadania do których należą: ochrona spokoju i porządku publicznego, kontrola ruchu drogowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, doprowadzenia osób nietrzeźwych do PDOZ lub ich miejsca zamieszkania, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.

Dniem i nocą służymy pomocą mieszkańcom Milanówka.

Nasze nr telefonów 22 724- 80- 45, bezpłatny nr alarmowy 986 czynne 24h na dobę.