Status prawny

Autor: Izabela Koźbiał

Opublikowano: 01 września 2017

Kategorie:

Straż Miejska jest jednostką organizacyjną miasta, działającą w formie jednostki budżetowej (§1 załącznika do Uchwały nr 408/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010 r. Statut Straży Miejskiej w Milanówku).