Nasza Historia


Zdjęcie 1: Pierwszy radiowóz, grudzień 1991r.

Historia Straży Miejskiej w Milanówku sięga stycznia roku 1991, kiedy na podstawie  Zarządzenia nr 11/91 Burmistrza Miasta Milanówka Pana Ryszarda Szadkowskiego z dnia 15 stycznia 1991 roku zostaje utworzony referat Urzędu Miasta- Straż Miejska.  Pierwsza siedzibą straży stał się budynek magistratu mieszczący się na ul. Fiderkiewicza.  Początkowo formacja funkcjonowała w strukturze Urzędu Miejskiego w Milanówku jako referat. Na początku zatrudnionych było 12 osób, pierwszym komendantem został p. Wojciech Damm. Od 2000 roku Straż Miejska w Milanówku decyzją władz miejskich stała się samodzielną jednostką organizacyjną pod kierownictwem Komendanta p. Karola Łuczaka.

Głównymi zadaniami Straży Miejskiej było wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych, a szczególnie zapewnienie ładu, porządku i czystości na terenie miasta. Początki nie były łatwe. Straże gminne funkcjonowały w oparciu o przepisy prawa zebrane w Ustawie o policji.  Taki stan prawny  trwał do 29 sierpnia 1997 roku, kiedy to weszła w życie Ustawa o strażach gminnych. Były to pierwsze przepisy ustawowe regulujące szczegółowo zakres praw i obowiązków strażników miejskich. Przepisy tej ustawy były wielokrotnie nowelizowane, zmianom ulegał także zakres uprawnień i obowiązków strażników.

 

Zdjęcie 3: Patrol Straży Miejskiej rok 1993

 

Zdjęcie 2: Funkcjonariusz Straży Miejskiej rok 1994