Centrum Monitorowania Miasta

3 sierpnia 2015 w siedzibie Straży Miejskiej Burmistrz Miasta Milanówka wraz z Przewodniczącą Rady Miasta przecięciem wstęgi otworzyły Centrum Monitorowania Miasta.

Po kolejnych etapach rozbudowy i modernizacji obecnie składa się on z 58 kamer cyfrowych w tym 3 z czterema obiektywami, co razem daje 67 okien poglądowych

Obraz z monitoringu obserwują specjalnie przeszkoleni do tego pracownicy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  Pracujący w Centrum operator na bieżąco informuje dyżurnego Straży Miejskiej o zdarzeniach wymagających interwencji.

Dzięki miejskiemu monitoringowi łatwiej koordynować działania służb publicznych, a także rejestrować zdarzenia takie jak wypadki, kolizje, bójki, zniszczenia mienia, nie mówiąc już o poważnych przestępstwach.  To kolejna inicjatywa Urzędu Miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa.  Można powiedzieć, że to kolejne oko funkcjonariusza, patrzące na miasto z góry i będące w stanie wychwycić niejednokrotnie więcej niż patrol.

 

 

Dostęp do nagrań i czas ich przechowywania

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), zarejestrowany obraz zdarzeń przez Monitoring Miejski Miasta Milanówka obsługiwany przez Straż Miejską w Milanówku, niezawierający dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, przechowuje się przez okres 30 dni od daty dokonania nagrania, a następnie podlega on zniszczeniu.

Straż Miejska w Milanówku udostępnia zapisy materiałów z monitoringu jedynie w zakresie, w jakim może być on wykorzystany w związku z ujawnionymi przestępstwami i wykroczeniami, wyłącznie na wniosek właściwych dla tych spraw organów, tj. Policji, Prokuratury, Sądu itp.

Straż Miejska w Milanówku nie udostępnia materiałów z monitoringu na wniosek osób prywatnych, jak również podmiotów prowadzących postępowania w sprawie o odszkodowanie.