ZMIANA TERMINU REKRUTACJI NA ZASTĘPCĘ KOMENDANTA SM

Autor: rskirski

Opublikowano: 24 lipca 2021

Kategorie:

INRORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI NA STANOWISKO

 

Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku

 

Ogłoszenie nr 2/2021 z dnia 25.06.2021 r.

 

 

Informuję, że w związku z trudnościami w stawieniu się na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów ze względu na sezon letni i związane z nim wyjazdy urlopowe, został zmieniony termin rekrutacji.

Po konsultacjach telefonicznych ze wszystkimi kandydatami, którzy złożyli swoje dokumenty aplikacyjne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji, ustalono że spotkania odbędą się
w dniu 30 lipca 2021 r.

W związku z powyższym, kandydatów zapraszam w dniu 30 lipca 2021 r. (tj. piątek) kolejno na godz. 15.30 (1 osoba), godz. 16.00 (1 osoba) i na godz. 16.30 (1 osoba) do siedziby Straży Miejskiej
w Milanówku przy ul. Warszawskiej 32, gdzie przeprowadzona zostanie rekrutacja w formie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Komendant Straży Miejskiej

/ – /

Robert Skirski