Zaproszenie do składania ofert – zakup samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Milanówku

Autor: Małgorzata Chwesiuk | Osoba zatwierdzająca: 2

Opublikowano: 19 maja 2020

Kategorie:

Data obwiązywania: od 19.05.2020r. do 22.05.2020r.

W związku z planowanym zakupem samochodu osobowego Straż Miejska w Milanówku, przeprowadza rozpoznanie rynku w celu wyłonienia najkorzystniejszego Dostawcy. Przedmiotem zamówienia jest samochód, który spełni wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty cenowe z wyszczególnieniem elementów ofert, należy składać na adres e-mail: straz_miejska@milanowek.pl lub bezpośrednio do siedziby Straży Miejskiej w Milanówku ul. Warszawska 32, w terminie do 22 maja 2020 roku.

Zamawiający po zapoznaniu się  z ofertami zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zamówienia.

 

Załącznik nr 1 – Pojazd Straży Miejskiej