Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Milanówku za 2021 rok

Autor: Mariusz Pytliński | Osoba zatwierdzająca: n

Opublikowano: 21 kwietnia 2022

Kategorie:

Przedstawiamy mieszkańcom Milanówka sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Milanówku podsumowujące najważniejsze działania, które w tym roku były zdominowane przez realizację zadań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19, czyli trwającej od marca 2020r. pandemii. Zaistniała sytuacja była wyzwaniem zarówno dla mieszkańców jak i służb porządkowych z zupełnie nową rzeczywistością.

Forma graficzna jest dostępna poniżej:

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2021 rok