Ogłoszenie o wynikach naboru 2/2021

Autor: rskirski

Opublikowano: 02 sierpnia 2021

Kategorie:

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU  NA  STANOWISKO

 

Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej

w Milanówku

 Ogłoszenie nr 2/2021 z dnia 25.06.2021 r.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko,
został wybrany:

Pan Mariusz Pytliński  zamieszkały w Kałęczynie (gm. Grodzisk Mazowiecki)

Uzasadnienie:

Pan Mariusz Pytliński legitymuje się tytułem magistra pedagogiki specjalnej
w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej, Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji. Ukończył wiele szkoleń i warsztatów z zakresu zadań wymaganych na stanowisku. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu służby
w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim na różnych szczeblach, ostatnio jako naczelnik wydziału. Przedłożona opinia o służbie wskazuje na bardzo wysoką ocenę pracy Pana Mariusza, za równo w zakresie merytorycznym, jak i w zakresie kwalifikacji do pełnienia funkcji kierowniczych. Dalsze doświadczenia zawodowe Pana Mariusza również wiązały się
z zarządzaniem – pracował jako szef ochrony w dużej ogólnopolskiej firmie,
a także jako kierownik działu w warszawskim przedsiębiorstwie. Podczas rekrutacji Pan Mariusz zaprezentował się jako osoba posiadająca wiedzę merytoryczną, zdolności oraz predyspozycje osobowościowe, niezbędne
do rzetelnego pełnienia funkcji Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej
w Milanówku.

 

 

                                                                                                                                                                      Komendant Straży Miejskiej

                                                                                                                                                                                              / – /

                                                                                                                                                                                     Robert Skirski

 

 

 

Milanówek, dnia  02.08.2021 r.

Przygotowała: Joanna Pakuła