Ogłoszenie 5/2020 – lista kandydatów

Autor: rskirski

Opublikowano: 28 września 2020

Kategorie:

Informuję, że w wyniku dokonania analizy dokumentów aplikacyjnych, które wpłynęły do Straży Miejskiej w Milanówku na stanowisko urzędnicze  strażnicze  ? specjalista  w Straży Miejskiej w Milanówku, do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat, którzy spełnił wymagania formalne w ogłoszeniu.

Kandydata powiadomiono telefonicznie, że  w dniu 30.09.2020r. o uzgodnionej godzinie,  zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.