Ogłoszenie 01/2020 – lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Autor: Małgorzata Chwesiuk

Opublikowano: 14 lutego 2020

Kategorie:

Lista kandydatów

Ogłoszenie nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r.

Na stanowisko

STRAŻNIK MIEJSKI

Informuję, że w wyniku dokonania analizy dokumentów aplikacyjnych, które wpłynęły do Straży Miejskiej w Milanówku na w/w stanowisko pracy, do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1.  Marek Czapnik (Dębowa Góra)

W/w kandydata zapraszam 19 lutego 2020 r. na godzinę 11.00 do siedziby Straży Miejskiej w Milanówku ul. Warszawska 32, gdzie  zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny. Następnie  przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, jeżeli uzyska ona pozytywny wynik testu.

Komendant Straży Miejskiej

Izabela Koźbiał