INRORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI NA STANOWISKO Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku

Autor: rskirski

Opublikowano: 13 lipca 2021

Kategorie:

INRORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI NA STANOWISKO

 

Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku

 

Ogłoszenie nr 2/2021 z dnia 25.06.2021 r.

 

 

Informuję, że w wyniku dokonania analizy dokumentów aplikacyjnych, które wpłynęły
do Straży Miejskiej na ww. stanowisko pracy, do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się trzech kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Ww. kandydatów zapraszam w dniu 26 lipca 2021 r. (tj. poniedziałek) kolejno na godz. 15.30
(1 osoba), godz. 16.00 (1 osoba) i na godz. 16.30 (1 osoba) do siedziby Straży Miejskiej
w Milanówku przy ul. Warszawskiej 32, gdzie przeprowadzona zostanie rekrutacja w formie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Komendant Straży Miejskiej

/ – /

Robert Skirski