Informacja o wynikach naboru ogłoszenie 1/2020

Autor: Małgorzata Chwesiuk

Opublikowano: 21 lutego 2020

Kategorie:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

STRAŻNIK MIEJSKI

OGŁOSZENIE NR 1/2020 Z DNIA 02.01.2020 r. 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany:

Marek Czapnik (Dębowa Góra)

W/w kandydat wykazał się dużą wiedzą z zakresu znajomości zagadnień wymaganych przez Pracodawcę, spełnił wszystkie wymogi formalne, które zostały ogłoszone w naborze na w/w stanowisko.