Informacja o wynikach naboru nr 4/2020

Autor: rskirski

Opublikowano: 19 sierpnia 2020

Kategorie:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

SPECJALISTA W STRAŻY MIEJSKIEJ W MILANÓWKU

OGŁOSZENIE NR 4/2020 Z DNIA 30.07.2020 r. 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, został wybrany:

Pan GRZEGORZ ŻÓŁTOWSKI zam. w Mszczonowie

W/w kandydat wykazał się największą wiedzą z zakresu zadań wykonywanych na oferowanym stanowisku, wykazał się największymi zdolnościami interpersonalnymi, a zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe, kursy, szkolenia i wykształcenie zdecydowanie nominują go do zajęcia oferowanego stanowiska.

 

Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

(-)Robert Skirski