Ogłoszenie o wynikach naboru nr 3/2021

Autor: Mariusz Pytliński

Opublikowano: 10 listopada 2021

Kategorie:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Kierownika ds. Operacyjnych i Monitoringu Miasta
w Straży Miejskiej w Milanówku
Ogłoszenie nr 3/2021 z dnia 12.10.2021 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, został wybrany:
Pan Tomasz Karol Horszczaruk zamieszkały w Nowej Małej Wsi (gm. Leoncin)

Uzasadnienie:
Pan Tomasz Horszczaruk legitymuje się tytułem licencjata na kierunku
Politologia i Nauki Społeczne, w zakresie Stosunki Międzynarodowe i Obsługa
Ruchu Granicznego w Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Ukończył wiele szkoleń
i warsztatów z zakresu zadań wymaganych na stanowisku, a także posiada
uprawnienia do czynności niezbędnych pracownikowi Straży Miejskiej.
Udokumentował ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe
na stanowiskach kierowniczych. Podczas rekrutacji Pan Tomasz zaprezentował się
jako osoba posiadająca nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również zdolności
zarządcze oraz predyspozycje osobowościowe, niezbędne do rzetelnego pełnienia
funkcji Kierownika ds. Operacyjnych i Monitoringu Miasta w Straży Miejskiej
w Milanówku.

Komendant Straży Miejskiej

/ – /
Wojciech Wiśniewski

 

 

Milanówek, dnia 10.11.2021 r.
Przygotowała: Joanna Pakuła