Informacja o wynikach naboru nr 3/2020

Autor: rskirski

Opublikowano: 12 sierpnia 2020

Kategorie:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

REFERENT DS ORGANIZACYJNYCH I PROWADZENIA SEKRETARIATU

OGŁOSZENIE NR 3.2020 Z DNIA 29.07.2020 r. 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana:

Małgorzata Chwesiuk ( zam. Grodzisk Mazowiecki)

W/w kandydatka wykazała się dużą wiedzą z zakresu znajomości zagadnień wymaganych przez Pracodawcę, spełniła wszystkie wymogi formalne, które zostały ogłoszone w naborze na w/w stanowisko.