Zajęcia samoobrony NIE BĄDŹ BEZBRONNA, OBROŃ SIĘ SAMA