Święto Straży Gminnych i Miejskich – tym razem w Milanówku.