„Mikołajki i Dzień odblasku 2018” – wspólna akcja Straży Miejskiej, Policji i OPS.