Bezpieczne Mikołajki i „Dzień odblasku 2017”- wspólna akcja Straży Miejskiej, Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej