Zmiany w rejonie cmentarza w dniach 1.11-2.11

W okresie Wszystkich Świętych wiele osób zdecyduje się na odwiedzenie grobów najbliższych. Wzmożony ruch w rejonie cmentarza wymusza stworzenie organizacji ruchu, uwzględniającej potrzeby kierowców i pieszych. Strażnicy miejscy patrolujący newralgiczne rejony cmentarza będą podejmować działania usprawniające przemieszczanie się odwiedzającym. Zwracamy się do kierowców z apelem o ostrożność, cierpliwość i dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu.