Zabezpieczono kluczyki od pojazdu Toyota.

Straż Miejska informuje, że w siedzibie przy ul. Warszawskiej 32 zabezpieczono kluczyki od pojazdu Toyota.

Właściciela, który zidentyfikuje swoje klucze prosimy o zgłoszenie się do dyżurnego Straży Miejskiej.