Wspólne działania Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei.

Tunel pod torami PKP pozostaje nieczynny dla ruchu pieszych, co stwarza niebezpieczne sytuacje w rejonie stacji kolejowej. Liczne zgłoszenia, obserwacje funkcjonariuszy i mieszkańców wskazują, że wciąż duża grupa osób pokonuje drogę na peron PKP właśnie przez tory. Każde takie wejście na teren kolejowy może skończyć się tragicznie – kalectwem lub nawet śmiercią. Korzystanie z drzwi ewakuacyjnych w panelach odgradzających jest zabronione – omawiane drzwi mają zastosowanie tylko w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej.

W wyniku porozumienia Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku i Komendanta Straży Ochrony Kolei, formacje ponawiają swoją współpracę w zakresie działań prewencyjnych oraz profilaktycznych. Zwiększenie liczby kontroli w rejonie peronu PKP oraz wyciąganie konsekwencji za wykroczenia mają być lekcją dla osób przechodzących przez tory w miejscach niewyznaczonych. Wszystko po to, aby zwiększyć świadomość społeczną wśród mieszkańców i zapobiec sytuacjom niebezpiecznym w obszarze kolejowym.

Poza działaniami patrolowymi zaplanowano także kolportaż ulotek oraz prelekcje dla dzieci i młodzieży. Placówki, które chciałyby wziąć czynny udział w akcji prewencyjnej, swój akces mogą zgłaszać do Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku.