Wróciły wspólne patrole Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei.

Przechodzenie przez tory kolejowe w niedozwolonych miejscach, w świadomości mieszkańców nie stanowi poważnego problemu. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z grożącego niebezpieczeństwa. Dlatego też Strażnicy Miejscy oraz Strażnicy Ochrony Kolei ponownie objęli rejon peronu PKP w Milanówku zintensyfikowanymi działaniami. Funkcjonariusze będą pełnili głownie służby prewencyjne, które mają przypominać mieszkańcom o podstawowych zasadach poruszania się w okolicy torów.

Każde wejście na tory w miejscu niedozwolonym może skończyć się tragicznie – kalectwem lub nawet śmiercią.

Korzystanie z drzwi ewakuacyjnych w panelach odgradzających jest zabronione – omawiane drzwi mają zastosowanie tylko w przypadku prowadzenia akcji ratunkowej.

Wrzesień to także czas rozliczeń pierwszych, wspólnie prowadzonych działań.

Poniżej przedstawiamy zakres akcji, stwierdzone nieprawidłowości oraz sposoby ich eliminacji:

  • Działania w celu poprawy zabezpieczenia terenu prowadzonych prac. Teren budowy był ogrodzony jedną linią przęseł metalowych, co umożliwiało przesunięcie i dostęp osób postronnych. Poinformowano głównego wykonawcę oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ogrodzenie zostało poprawione zgodnie z przyjętymi standardami,
  • Wykonano liczne kontrole w patrolu łączonym oraz kontrole doraźne,
  • Operatorzy monitoringu miejskiego zwracają baczną uwagę na osoby próbujące sforsować zabezpieczenie i dostać się na teren kolejowy. Stwierdzono mniejszą ilość osób przechodzących przez tory w miejscu niedozwolonym,
  • Podjęto współpracę z PKP PLK,
  • Poinformowano zarządcę o niesprawnych drzwiach ewakuacyjnych,
  • Wystąpiono o zainstalowanie nośnika w miejscu częstego przechodzenia mieszkańców przez torowisko, na którym zostanie umieszczona treść ostrzegająca o niebezpieczeństwie,
  • Podjęto współpracę w zakresie kolportażu ulotek i materiałów. Zostały uzgodnione wstępne terminy prowadzenia wspólnych prelekcji,
  • Sprawdzanie upoważnień do przebywania na remontowanym terenie kolejowym,
  • W czasie akcji opublikowano szereg materiałów profilaktycznych na stronach internetowych.

Zwiększenie liczby kontroli w rejonie peronu PKP oraz wyciąganie konsekwencji za wykroczenia mają być lekcją dla osób przechodzących przez tory w miejscach niewyznaczonych. Wszystko po to, aby zwiększyć świadomość społeczną wśród mieszkańców i zapobiec sytuacjom niebezpiecznym w obszarze kolejowym.