Wozy asenizacyjne „pod lupą” Straży Miejskiej.

Strażnicy miejscy prowadzą kontrole, dotyczące nieprawidłowości związanych z wykonywaniem usług przez przedsiębiorców odbierających nieczystości. Wynikiem działań Straży Miejskiej jest między innymi zainicjowanie procedury usunięcia stwierdzonych uchybień przez jeden z podmiotów świadczących omawiane usługi.

Ponadto w dniu dzisiejszym kierowca pojazdu asenizacyjnego został ukarany za niewłaściwe zabezpieczenie transportu, przez co zanieczyścił ogólnodostępną drogę. Zaniedbanie w oczywisty sposób wpływa destrukcyjnie na lokalne środowisko. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt zmniejszonej przyczepności innych pojazdów, co mogło doprowadzić do poważnego zdarzenia drogowego.

Apelujemy do mieszkańców, aby w przypadku stwierdzenia podobnych nieprawidłowości zgłaszali je pod całodobowy numer alarmowy 986.