Wiosenne porządki – zadbajmy wspólnie o czystość w mieście.

Wiosna to okres, w którym dbamy szczególnie o porządek w mieszkaniu, na terenie posesji, czy w przydomowym ogrodzie.  W czasie wiosennego sprzątania nie zapomnijmy zadbać o wizerunek naszego miasta- naszego wspólnego domu.

Obowiązki właściciela posesji reguluje art. 5 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zgodnie  z treścią 4 punktu właściciel zapewnia utrzymanie czystości i porządku m.in. przez:

„(…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.”

Dbając o porządek na chodniku przyległym do naszej posesji, nie tylko uchronimy się przed przykrymi konsekwencjami prawnymi, ale sprawimy, że korzystanie ze wspólnej przestrzeni publicznej będzie dużo przyjemniejsze dla nas wszystkich.