Więcej zgłoszeń, więcej kontroli w związku ze spalaniem śmieci w domowym piecach.

W związku ze zwiększoną i jednocześnie potwierdzoną liczbą zgłoszeń, dotyczących spalania odpadów w piecach grzewczych gospodarstw domowych na terenie Naszego Miasta,

PONOWNIE APELUJEMY O ROZSĄDEK !

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach:

„Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

PRZYPOMINAMY ! NIE WOLNO SPALAĆ MIĘDZY INNYMI:

  • OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH, BUTELEK PET,
  • PLASTIKOWYCH TOREB,
  • OPAKOWAŃ PO CHEMIKALIACH,
  • FARB, LAKIERÓW, KLEJÓW,
  • ODPADÓW Z GUMY (ZUŻYTYCH OPON),
  • MEBLI ZAWIERAJĄCYCH CHLOROWANE FENOLE (SUBSTANCJE KONSERWUJĄCE),
  • STYROPIANU, PRZEWODÓW, KABLI,
  • ODZIEŻY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, OBUWIA, SZTUCZNEJ SKÓRY,
  • BATERII, SPRZĘTU RTV I AGD,
  • KOLOROWYCH GAZET (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE).