UWAGA, ZAGROŻENIE ASF! INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

PONIŻEJ SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA:

Instrukcja – znalezienie padłego dzika