Uwaga! Autobusy na ul. Warszawskiej.

Informujemy, że w związku z reorganizacją komunikacji zastępczej, od 20.01.2018 ulicą Warszawską będą poruszały się autobusy. Zwracamy się z apelem do kierowców, pozostawiających swoje auta na parkingach wzdłuż przedmiotowej ulicy, aby parkowali auta zgodnie z obowiązującym oznakowaniem, jednoznacznie wskazującym właściwy sposób ustawienia pojazdu na wyznaczonych miejscach postojowych. Niezastosowanie się do znaków i zasad organizacji postoju na ul. Warszawskiej, może spowodować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej.