Szanujmy innych – na drodze nie jesteśmy sami.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i wynikami kontroli funkcjonariuszy Straży Miejskiej, apelujemy do kierowców, aby respektowali podstawowe zasady poruszania się i postoju. Działania Straży Miejskiej skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Wszystkim kierowcom przypominamy, że sposób w jaki parkują swoje auta nie powinien stwarzać utrudnienia lub zagrożenia dla pieszych. Prosimy o stosowanie się do aktualnych organizacji ruchu. Pozostawiając auta na całej szerokości chodnika lub w odległości mniejszej niż 10 m. od przejścia dla pieszych stwarzamy realne zagrożenie dla dzieci, udających się do placówek. W najbliższych dniach funkcjonariusze Straży Miejskiej w Milanówku będą uczulać kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność w rejonie szkół.

Przestrzeganie fundamentalnych zasad ruchu drogowego zagwarantuje nie tylko komfort sprawnego przemieszczania się, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo Państwa dzieci. Szanujmy innych – na drodze nie jesteśmy sami.