Strażnicy z tytułami RATOWNIKA.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że od 11 listopada mamy w swoich szeregach dwóch funkcjonariuszy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY.

Strażnicy Miejscy już niejednokrotnie udzielali pierwszej pomocy – ich wiedza, umiejętności i zaangażowanie były doceniane nie tylko przez samych poszkodowanych.

Funkcjonariusze zostali również wyposażeni w odpowiedni sprzęt do ratowania życia i zdrowia mieszkańców Milanówka.

KPP to najbardziej zaawansowany kurs z zakresu pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określony w przepisach prawa, a prowadzić go mogą wyłącznie uprawnione podmioty. Kurs z założenia przeznaczony jest dla jednostek związanych z ratownictwem, takich jak: PSP i OSP, WOPR, GOPR, Policja, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Straż Miejska, Straż Gminna, jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki i podmioty współpracujące z systemem PRM oraz osoby pracujące przy zabezpieczeniach medycznych imprez masowych.

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje tytuł RATOWNIKA zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!