Strażnicy podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu pierwszej pomocy.

Milanowscy Strażnicy Miejscy i operatorzy monitoringu uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. W zajęciach prowadzonych przez ratowników wzięli udział wszyscy pracownicy Straży Miejskiej. Strażnicy i operatorzy „szlifowali” praktyczne umiejętności udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Instruktorzy najpierw pokazywali jak należy prawidłowo wykonywać czynności ratownicze, a następnie uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny doskonalili swoje umiejętności. Szkolenie odbywało się z wykorzystaniem fantomów, defibrylatora AED i dotyczyło udzielania pomocy osobom w różnym wieku – niemowlakowi, dziecku oraz osobie dorosłej, starszej. Cykliczne szkolenia mają na celu utrwalenie schematów zachowania, które mogą uratować czyjeś zdrowie lub życie.

 

Strażnicy Miejscy już niejednokrotnie udzielali pierwszej pomocy – ich wiedza, umiejętności i zaangażowanie były doceniane nie tylko przez samych poszkodowanych.