Strażnicy Miejscy i funkcjonariusze SOK skontrolowali skupy złomu.

Współpraca Strażników Miejskich z funkcjonariuszami SOK to nie tylko poprawa bezpieczeństwa w okolicy terenu kolejowego w Milanówku. W lipcu bieżącego roku formacje dokonały kontroli skupów metali na terenie naszego miasta. Przedmiotem czynności było sprawdzenie, czy lokalni przedsiębiorcy posiadają i prowadzą rejestr, określony w Ustawie o odpadach. Podczas działań nie stwierdzono nieprawidłowości, związanych z przedstawioną dokumentacją. Prowadzący działalność posiadali także stosowne zezwolenia Starosty. Opisywane kontrole mają nie tylko za zadanie uczulić przedsiębiorców na właściwe prowadzenie dokumentacji przyjęcia materiałów. Funkcjonariusze współpracujących służb podejmują rozmowy z właścicielami na temat dbałości o środowisko oraz przestrzegają przed skupowaniem mienia kolejowego.