Mamy nowego Komendanta.

Z dniem 1.03.2018 r. Komendantem Straży Miejskiej w Milanówku została Izabela Koźbiał.

Z wykształcenia pedagog (studia dzienne, magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna). Ze Strażą Miejską związana od 2006 roku. Swoją przygodę z formacją mundurową rozpoczęła w Straży Miejskiej m. st. Warszawy w III Oddziale Terenowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Referacie Patrolowo – Interwencyjnym, Referacie Szkolnym, gdzie ściśle współpracowała z Policyjnym Wydziałem do Spraw Nieletnich. Od października 2015 roku w Straży Miejskiej w Milanówku. Aktywny koordynator ds. profilaktyki, inicjator szerokiej gamy działań promocyjnych, organizator pracy strażników – umiejętnie wyznacza priorytety, które są ściśle związane z potrzebami i problemami mieszkańców Milanówka.