Starszy mężczyzna oddalił się w nieznanym kierunku. Pomogli Strażnicy Miejscy.

01.02 mieszkanka Milanówka poprosiła dyżurnego Straży Miejskiej o pilną pomoc. Sprawa była poważna i trzeba było interweniować natychmiast – wedle treści zgłoszenia, około 80 letni ojciec zgłaszającej oddalił się z miejsca zamieszkania w nieznanym kierunku. Zgodnie z procedurą, zakładającą bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia zaginionego, do akcji zostali zadysponowani wszyscy funkcjonariusze Straży Miejskiej w Milanówku. W takich sytuacjach ważna jest każda minuta, a upływ czasu działa zdecydowanie na niekorzyść mundurowych. Kobieta opisała mężczyznę, a szczegółowy rysopis został przekazany podległym funkcjonariuszom. Cechy szczególne (mężczyzna pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych opuścił miejsce w kapciach) zostały przekazane także operatorowi monitoringu, tak aby mógł wiarygodnie odtworzyć drogę przemieszczania się zaginionego.

Wszystko skończyło się szczęśliwie – na ul. Podgórnej zlokalizowano mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi. Po udzieleniu niezbędnej pomocy, osobę przekazano zgłaszającej, która potwierdziła tożsamość ojca.

Najbardziej znanym objawem demencji starczej jest zanik pamięci, ale osoby starsze wraz z wiekiem mają także mniej wyostrzone zmysły (słabszy wzrok i słuch), sprawność fizyczną i refleks. Wiąże się to z zawężonym polem widzenia, opóźnioną reakcję na różnorodne sytuacje, słabą podzielnością uwagi i niewłaściwą oceną odległości. Zła ocena własnych możliwości może spowodować poważne zagrożenie dla osoby z demencją, która oddaliła się z miejsca przebywania. Nie bez znaczenia pozostaje także aura, panująca na zewnątrz. Znane są przypadki opuszczenia miejsca w ubiorze kompletnie niedostosowanym do warunków pogodowych.

Im szybciej zgłosimy Straży Miejskiej, czy Policji fakt oddalenia się starszej osoby bez wiedzy opiekuna, tym większe szanse na odnalezienie poszukiwanego bez poważnych konsekwencji dla jego zdrowia.