Stado dzików na ul. Piotra Skargi. Straż Miejska musiała zablokować drogę.

19.02 mieszkanka Milanówka zgłosiła, że stado dzików przemieszcza się po terenie Milanówka w okolicy boiska „Orlik”. Dzieciaki miały bać się wyjść z terenu kompleksu. Takie zgłoszenie zawsze traktowane jest priorytetowo i szeregowane jako zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Patrol Straży Miejskiej z ratownikiem udał się na miejsce, gdzie zastał stado 6 dorodnych dzików na terenie Użytku Ekologicznego „Łęgi Na Skraju”. Działania w pierwszej kolejności skupiły się na wyznaczeniu strefy niebezpiecznej. Osoby postronne informowano, aby pod żadnym pozorem nie zbliżały się w kierunku stada. Działania były przeprowadzane na granicy dwóch gmin i przy zabezpieczeniu obecne były załogi Straży Miejskiej z Milanówka i z Grodziska Mazowieckiego. Zabezpieczenie obejmowało nie tylko ochronę pieszych, ale musiało uwzględniać bezpieczeństwo nieświadomych zagrożenia kierowców, przemieszczających się ruchliwym ciągiem komunikacyjnym. Załoga Straży Miejskiej z Milanówka musiała nadzorować kierunek przemieszczania się stada i podejmować odpowiednio wcześnie kroki, które zapobiegną niepożądanym zdarzeniom. Kiedy stado zaczęło zbliżać się do Rokitnicy, niezbędne było zablokowanie ruchu radiowozem, aby zapewnić dzikom bezpieczne przejście przez ruchliwą ulicę. Kierowcy cierpliwie czekali, kiedy dziki majestatycznie i bez pośpiechu przekraczały pas drogowy.  Ostatecznie „pilotaż” odbył się bez bez szwanku. Zwierzęta zostały przeprowadzone przez drogę i udały się na teren Grodziska Mazowieckiego.

Jeśli mieszkańcy zauważą dziki poza lasem, które nie mogą lub nie chcą opuścić miejsca życia człowieka, powinni zgłosić taką interwencję do Straży Miejskiej. Na miejsce przyjedzie patrol, który oceni sytuację i podejmie niezbędne działania.

Pamiętaj, że dzik to nieprzewidywalne zwierze – jeśli spotkasz dzika:

  • Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów. Jeśli zwierzę Cię nie dostrzegło – spokojnie się wycofaj,
  • Nie podchodź do zwierzęcia,
  • Nie wolno łapać dzika, szczuć psem czy zapędzać w miejsca, z których nie ma ucieczki. Zdenerwowane zwierzę z pewnością zaatakuje!
  • W żadnym wypadku nie wolno gonić dzika,
  • W sytuacji, gdy dziki pojawiają się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych należy poinformować Straż Miejską (tel. 98622 724 80 45)