Spotkanie z Panem Ryszardem Szadkowskim

Bardzo miło nam zakomunikować, iż wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta w Milanówku, odbyliśmy bardzo miłe i sentymentalne spotkanie z Panem Ryszardem Szadkowskim, pierwszym Burmistrzem Milanówka po zmianach ustrojowych w 1989 roku. Pan Szadkowski, wielce zasłużony dla naszego miasta, i jego rozwoju. W trakcie swojej pracy na stanowisku Burmistrza, musiał zmagać się z wieloma trudnościami które w wolnej Polsce były pełne wyzwań i wymagały olbrzymiej pracy oraz posiadania wizji na przyszłość.  Obszarem wymagającym natychmiastowej poprawy było bezpieczeństwo jego mieszkańców. Jednym z pomysłów było zainicjowanie utworzenia Straży Miejskiej. Podjął szereg starań które zaowocowały wydaniem Zarządzenia nr 11/91 z dnia 15 stycznia 1991 roku które formalnie powołało do życia jedną z pierwszych tego typu formacji w Polsce po 1989 roku.

Oprócz podziękowań i chwili wspomnień, wręczyliśmy okolicznościowy grawerton.