Przewrócone drzewo na ul. Grudowskiej. Skoordynowane działania służb.

9 lipca mieszkaniec Milanówka zgłosił dyżurnemu Straży Miejskiej, że potrzebuje pilnej interwencji funkcjonariuszy. Według relacji zgłaszającego w okolicy ul. Grudowskiej 6, drzewo przewróciło się w poprzek jezdni powodując przy tym poważne zniszczenia lokalnej infrastruktury. Bezpośrednie zagrożenie dla osób postronnych powodowały nie tylko uszkodzenia przewodów. Miejsce wymagało pilnej interwencji w związku z możliwym wystąpieniem innych wtórnych zagrożeń. Zadysponowany patrol Straży Miejskiej niezwłocznie udał się w rejon. Przystąpił do zabezpieczenia miejsca oraz do poinformowania innych służb. Sprawny przepływ informacji i skoordynowane działania, doprowadziły do szybkiego usunięcia skutków zdarzenia.
Udział w akcji brały m.in. Straż Miejska Milanówek, OSP Milanówek i Pogotowie Energetyczne.