Jak postępować z dzikimi zwierzętami

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której mamy okazję zetknąć się z dzikim zwierzęciem, nie tylko na terenach leśnych, lecz także na terenach miejskich. W przypadku spotkania dzika, lisa, bądź innej zwierzyny łownej, trzeba mieć na uwadze, że może zareagować agresją lub silnym lękiem, a nawet zaatakować. Spłoszone zwierzę jest również w stanie doprowadzić do kolizji drogowej.

Musimy przede wszystkim pamiętać, że należy zapewnić im odpowiednią ochronę i opiekę oraz, że nie powinniśmy zostawiać ich bez pomocy, gdy takowej potrzebują!

Przestrzeganie poniższych zasad może zminimalizować wystąpienie groźnego zdarzenia oraz zapewnić bezpieczeństwo nasze, jak i napotkanej zwierzyny:

  1. Nie dokarmiajmy!
  2. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie podchodźmy ani nie głaszczmy zwierzęcia!
  3. Będąc na spacerze z psem, wyprowadzajmy go na smyczy!
  4. Zachowajmy bezwzględny spokój oraz nie płoszmy zwierzęcia!
  5. Gdy zwierzę znajduje się na ogrodzonym terenie, umożliwmy mu ucieczkę i zejdźmy mu z drogi!
  6. Zamykajmy śmietniki znajdujące się na naszych posesjach!
  7. Gdy zwierzę stanowi zagrożenie, powiadom Straż Miejską w Milanówku nr tel. 986 lub 22 724 80 45.