Pocisk artyleryjski w złomie. Zabezpieczenie niewybuchu na terenie PSZOK.

W dniu dzisiejszym dyżurny straży miejskiej w Milanówku przyjął telefoniczne zgłoszenie, że przy ulicy Turczynek pracownicy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  znaleźli pocisk artyleryjski w przywiezionym przez mieszkańców złomie. Bezzwłocznie na miejsce udał się patrol , który po oględzinach stwierdził,  że faktycznie jest to niewybuch, a nie łuska po pocisku.

Niebezpieczne znalezisko  na terenie PSZOK stwarzało realne zagrożenie dla pracowników i pobliskich mieszkańców. Do czasu przybycia patrolu saperskiego miejsce zostało odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Zgodnie z procedurą w takich sytuacjach strażnicy czekali na miejscu do czasu przybycia wyspecjalizowanych służb. Do czasu  zakończenia akcji patrolu saperskiego teren zabezpieczono w całości taśmą ostrzegawczą, co ułatwiło sprawne usunięcie zagrożenia.

Okazało się , że pocisk artyleryjski typu A (75 mm) został przywieziony w ostatnim czasie przez jednego z mieszkańców Milanówka jako ….złom. Na szczęście dzięki czujności pracowników nie doszło do wybuchu i nieszczęśliwych skutków błędnej decyzji nierozważnej osoby.