OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2023 Z DNIA 23.11.2023 R. NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Komendant Straży Miejskiej w Milanówku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko od Aplikanta do Starszego Inspektora Straży Miejskiej w Milanówku. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 11 grudnia 2023 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: ,,Ogłoszenie nr 4/2023” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32
  • lub pocztą na adres: Straż Miejska w Milanówku, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Straży Miejskiej w Milanówku.

Druki kwestionariusza i oświadczeń są do pobrania na stronie www.BIP.milanowek.

NABOR_straznik_SM_4_2023_003