Odszedł Radny Milanówka Ś.P. Henryk Dąbek.

Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że odszedł Radny Rady Miasta Milanówka

Ś.P. Henryk Dąbek.

Pogrążeni w żałobie przekazujemy słowa szczerego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym.

Funkcjonariusze i pracownicy Straży Miejskiej w Milanówku.