Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Wprowadziła Rzeczypospolitą na drogę nowoczesnego państwa, jak na ówczesne czasy. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zawirowania polityczne sprawiły, że choć obowiązywała przez kilkanaście miesięcy, miała realny wpływ na przyszłe pokolenia. Dla upamiętnienia tego wydarzenia corocznie obchodzimy w całej Polsce jej uchwalenie. Nie inaczej było w Milanówku. W uroczystościach uczestniczył wicestarosta powiatu grodziskiego, władze samorządowe, przedstawiciele lokalnych szkół wraz z pocztami sztandarowymi oraz organizacje pozarządowe.

Poniżej fotorelacja z tego jakże podniosłego wydarzenia.