Nadzwyczajne środki ostrożności w Straży Miejskiej w Milanówku. Informacja ogólna dla interesantów.

W związku z podjęciem czynności o przeciwdziałaniu COVID – 19, prosimy o zgłaszanie wszelkich interwencji drogą telefoniczną pod numer alarmowy 986 lub 22 724 80 45.

Jeżeli nie zostaliście Państwo wezwani przez tutejszą jednostkę w charakterze świadka lub osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia,

zgłoszenie interwencji nie wymaga osobistego stawiennictwa. 

Dyżurny podczas rozmowy telefonicznej wyraźnie poinformuje,

czy w celu zainicjowania czynności w danej sprawie wymagane jest obowiązkowe stawiennictwo zgłaszającego w Jednostce.

Należy podkreślić, że strażnicy niemalże każdego dnia podejmują czynności w stosunku do osób nietrzeźwych lub w stosunku do osób, które dotyka problem bezdomności. Straż Miejska w Milanówku jest w stałym kontakcie z OPS, Policją oraz osobą decyzyjną w sprawach zarządzania kryzysowego. Funkcjonariusze byli odpowiedzialni za rozdysponowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców, zawierających szczegółowe informacje jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19,

Stan osobowy Straży Miejskiej w Milanówku jest dostosowany do niezwłocznego podejmowania działań.

W związku z powyższym podjęto nadzwyczajne środki ostrożności, jednocześnie nie rezygnując z gotowości funkcjonariuszy:

  • zaopatrzono jednostkę w niezbędne środki dezynfekujące oraz środki ochrony indywidualnej,
  • postępowanie funkcjonariuszy jest dostosowane do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
  • polecono zachowanie przewidzianych środków ostrożności w przypadku kontaktu z osobami postronnymi (zachowanie odpowiedniej odległości, stosowanie środków ochrony indywidualnej)
  • odłożono w czasie przeprowadzenie czynności wyjaśniających z osobami z grupy ryzyka,
  • ograniczono wizyty w Urzędzie Miasta, komórkach podległych i innych instytucjach,
  • zalecono pomiary temperatury osób stawiających się w celu rozpoczęcia pracy,
  • w siedzibie systematycznie dezynfekuje się przedmioty ogólnego użytku,
  • worki dla mieszkańców są umieszczone przed budynkiem Jednostki.

Wszystkie interwencje zgłoszone drogą telefoniczną i będące we właściwości rzeczowej i miejscowej

zostaną obsłużone zgodnie z przyjętym algorytmem.