Straż Miejska w Milanówku apeluje – tym nie można palić w piecu !

Co roku, w okresie jesienno- zimowym pogarsza się jakość powietrza w naszym otoczeniu. Niższa temperatura na zewnątrz to wzmożona praca pieców i kotłów. Część ludzi uważa, że spalanie śmieci w domowych piecach to łatwa, niekłopotliwa i tania metoda pozbywania się odpadów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przypominają, że spalanie odpadów komunalnych jest wykroczeniem, a powstałe na jego skutek związki są bardzo groźne dla naszego zdrowia. Pozostałości procesu spalania długo utrzymują się w powietrzu, mają negatywny wpływ na nasze zdrowie i środowisko.

Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka w oparciu o art. 379 Prawo ochrony środowiska funkcjonariusze są upoważnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości,  na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od godz. 6:00 do 22:00 na pozostałe tereny w celu przeprowadzenia kontroli. W związku z wejściem w życie Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują także czynności w oparciu o dyspozycję, wynikającą z art.334 Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu Karnego „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Pamiętajmy, że podczas spalania niedozwolonych materiałów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich dolegliwości i chorób.

NIE WOLNO SPALAĆ MIĘDZY INNYMI:

  • OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH, BUTELEK PET,
  • PLASTIKOWYCH TOREB,
  • OPAKOWAŃ PO CHEMIKALIACH,
  • FARB, LAKIERÓW, KLEJÓW,
  • ODPADÓW Z GUMY (ZUŻYTYCH OPON),
  • MEBLI ZAWIERAJĄCYCH CHLOROWANE FENOLE (SUBSTANCJE KONSERWUJĄCE),
  • STYROPIANU, PRZEWODÓW, KABLI,
  • ODZIEŻY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, OBUWIA, SZTUCZNEJ SKÓRY,
  • BATERII, SPRZĘTU RTV I AGD,
  • KOLOROWYCH GAZET (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE)

 

Podstawy prawne :

art. 191 Ustawy o odpadach

art. 334 i 379 Prawo ochrony środowiska

art. 225 Kodeks Karny