„Maluchy” odwiedziły strażników.

Dzisiaj Straż Miejską w Milanówku odwiedzili niecodzienni goście – podopieczni oraz „ciocie” ze żłobka „Mini Bambini”. Najmłodsi mogli obejrzeć jak wygląda wnętrze radiowozu interwencyjnego, a nawet użyć „kogutów”, czyli sygnałów dźwiękowych. Dodatkowo dzieci dowiedziały się jak właściwie opiekować się zwierzętami. Z zaciekawieniem oglądały wszystkie przedmioty, mające związek z codzienną pracą strażników miejskich z Milanówka. Na zakończenie zajęć każdy z „maluchów” otrzymał odblaskowy element, by być bardziej widocznym podczas wieczornych spacerów z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin zarówno grupy przedszkolne, jak i szkolne,. Zapisów można dokonać telefonicznie (22 724 80 45) jak i mailowo: straz_miejska@milanowek.pl