Karta rowerowa bez tajemnic – seminarium.

W dniu 25.03.2019r. jedna z milanowskich strażniczek miejskich wzięła udział w seminarium organizowanym na warszawskim Bemowie przez Straż Miejską m. st. Warszawy pt. „Karta rowerowa bez tajemnic”.

Celem spotkania było poruszenie tematu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, poruszających się na rowerach, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas seminarium został zaprezentowany film edukacyjny pt. „Przepisowy rowerzysta”, który powstał w całości dzięki pracy strażników miejskich z Referatu Profilaktyki.

Swoje prezentacje przedstawili także goście z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, oraz Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Następnie miała miejsce ożywiona dyskusja uczestników oraz zaproszonych gości, która była ściśle związana z tematyką bezpieczeństwa rowerzystów.

Nasza strażniczka otrzymała egzemplarz filmu edukacyjnego „Przepisowy rowerzysta”, który z pewnością zostanie wykorzystany na zajęciach profilaktycznych w milanowskich szkołach.