Już jest zawarta umowa na zakup pojazdu specjalistycznego

W nawiązaniu do Ogłoszenia nr 1/20 w sprawie zakupu pojazdu specjalistycznego dla Straży Miejskiej  w Milanówku informujemy, że wybrano ofertę na radiowóz . Już z samego opisu wykonywanych zadań wynika, że samochód jest specjalistycznym pojazdem, przystosowanym do specyfiki pracy Straży Miejskiej zgodnie ze szczególnymi, odgórnymi przepisami: pojazd oznakowany, przystosowany do przewozu osób agresywnych, wyposażony w sygnały dźwiękowe i świetlne pojazdu uprzywilejowanego, posiadający dodatkowe oświetlenie wewnętrzne, pozwalające na sporządzanie dokumentacji po zmroku, czy dokładne oględziny przedmiotów i próbek z miejsca zdarzenia.

Dodatkowo posiada miejsce dedykowane na środki przymusu bezpośredniego lub torbę ratowniczą PSP R-1, co jest bardzo pożądane, gdyż posiadamy w swoich szeregach  funkcjonariuszy z uprawnieniami ratownika. Do profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy niezbędny jest specjalistyczny sprzęt umieszczony w miejscu, gwarantującym jego sprawność i łatwy dostęp.

Załącznik nr 1 – OGŁ. ZAWARCIA UMOWY NA POJAZD (1)