Zadbajmy o porządek przy posesji.

Szanowni Mieszkańcy,

Straż Miejska w Milanówku przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730, 1403, 1579) właściciel posesji ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Z obowiązku zwolniony jest właściciel nieruchomości, przy której został dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Art. 3 ust. 1 pkt 11 cytowanej regulacji stanowi, że w obowiązkach miasta pozostaje odbiór zanieczyszczeń, uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości. Aby właściwie uporządkować algorytm prac podejmowanych w przedmiotowym zakresie, prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią (22 758 30 61, wew. 202, 204, 212, 214, 221, 233). Harmonogram odbioru odpadów można zobaczyć klikając TUTAJ.

Dbając o porządek na chodniku przyległym do naszej posesji, nie tylko uchronimy się przed konsekwencjami prawnymi, ale sprawimy, że korzystanie ze wspólnej przestrzeni publicznej będzie dużo przyjemniejsze dla nas wszystkich.